Walne zebranie

14.10.2017

Na podstawie § 19 statutu Zarząd uchwałą nr 21/2017 zwołuje doroczne walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia dnia
24 października, wtorek, o godz. 15.30
Drugi termin wyznacza się na godz. 15.45. Miejsce: szkolna stołówka

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie i wybór przewodniczącego zebrania
  2. Sprawozdanie zarządu i komisji rewizyjnej
  3. Przyjęcie zgłoszeń kandydatów do organów Stowarzyszenia - wybór komisji skrutacyjnej
  4. Wybory (w głosowaniu tajnym): prezesa, 4 członków zarządu, 3 członków komisji rewizyjnej
  5. Wolne głosy i wnioski.

Poszerzenie porządku obrad jest możliwe, wniosek należy zgłosić w trakcie realizacji punktu 1 zebrania.

Wersja do druku
« inne aktualności