WYDAJEMY PIERWSZĄ KSIĄŻKĘ…

29.09.2016

Złożyliśmy do druku bardzo obszerną i bogato ilustrowaną zdjęciami z 70 lat książkę o naszej szkole. 

Jeśli zechcesz pomóc nam w realizacji tego ogromnego przedsięwzięcia możesz jeszcze dołożyć swoją cegiełkę na nasze konto, ze wskazaniem tytułu wpłaty: na druk książki.

Wersja do druku
« inne aktualności