Solniczka

DO ABSOLWENTÓW POSM IM. WIENIAWSKIEGO

Uruchomiliśmy program stypendium socjalnego SOLNICZKA dla uczniów naszej szkoły. Fundusze na stypendium pochodzą z solidarnej łączności absolwentów (lub innych członków szkolnej społeczności) z uczniami.
Jeśli możesz, wpłać nawet najmniejszą kwotę na konto 45 1090 2255 0000 0005 8001 3900 z dopiskiem SOLNICZKA lub przynieś tę gotówkę do sali 15 w budynku muzycznym (siedziba skarbnika) albo do sekretariatu szkoły (siedziba kasjera). Właścicielem konta jest SPMA PUER DOCILIS ul. Solna 12 61-736 Poznań (SPMA to Stowarzyszenie Przyjaciół Młodego Artysty).
Jeśli chciałbyś zostać na jakiś czas systematycznym sponsorem, wypełnij deklarację.

Na tejże stronie możesz przeczytać regulamin przyznawania stypendium oraz list intencyjny. Możesz też przeczytać je na tablicy Stowarzyszenia w POSM.

Poniżej przedstawiamy sprawozdania dotyczące wpłat na konto "Solniczki" i przyznanych stypendiów:

sprawozdanie za rok 2018

sprawozdanie za rok 2017

sprawozdanie za rok 2016

sprawozdanie za rok 2015

sprawozdanie za rok 2014

sprawozdanie za rok 2013

sprawozdanie za rok 2012