Stypendyści

Stowarzyszenie przyznaje stypendia uczniom uzdolnionym od 2003 r.