Nasz adres

Stowarzyszenie Przyjaciół Młodego Artysty Puer Docilis

Adres: 61-736 Poznań  ul. Solna 12  Telefon:  061 852 28 55

www.puerdocilis.plastonutki.pl      e-mail:  puerdocilis@gmail.com

Rachunek bankowy:  BZ WBK S.A. IX O. w Poznaniu
45 1090 2255 0000 0005 8001 3900

NIP 778-13-79-480
KRS 0000066944

Przedszkole Artystyczne PLASTONUTKI

Adres:  61-745 Poznań al. Marcinkowskiego 1 Telefon:  61 852 42 70

www.plastonutki.pl                e-mail: plastonutki@op.pl

Rachunek bankowy:   BZ WBK S.A. IX O. w Poznaniu
53 1090 2734 0000 0001 0996 5029