Historia

   Wiosną 1999 roku grupa nauczycieli przedmiotów ogólnomuzycznych Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej nr 1 mieszczącej się przy ul. Solnej 12, Agnieszka Nowak, Danuta Radojewska, Aleksandra Godlewska-Szulc, Ewa Warszawska a przede wszystkim ówczesna dyrektorka Krystyna Majorowicz, widząc potrzebę szerszej obserwacji dzieci kandydujących do szkoły jak i przygotowania ich do przesłuchań rekrutacyjnych, powzięły zamysł powołania stowarzyszenia, które mogłoby zgodnie z obowiązującym prawem prowadzić zajęcia z dziećmi przedszkolnymi. Podczas jednego ze spotkań, po prawdziwej 'burzy mózgów' powstał projekt a nawet nazwa. Pozostało pozyskać dla niego grono osób w liczbie umożliwiającej powołanie organizacji. I tak…

   16-to osobowa grupa nauczycieli i rodziców na zebraniu w dniu 24 listopada 1999 roku powołała do życia Stowarzyszenie Przyjaciół Młodego Artysty Puer Docilis. Zebranie prowadziła p. Krystyna Filipowska, wybrano komitet założycielski w osobach p. Agnieszki Nowak i p. Szymona Małeckiego. W Stowarzyszeniu spośród członków-założycieli obecnych na pierwszym zebraniu pozostają do dnia dzisiejszego panie Krystyna Filipowska, Agnieszka Marszałkiewicz, Agnieszka Nowak i Danuta Radojewska. 28-go listopada Komitet wystąpił do Sądu o rejestrację Stowarzyszenia a 17 grudnia otrzymaliśmy w rejestrze stowarzyszeń dział A numer RST 2719.

   18-go lutego 2000 r. odbyło się pierwsze Walne Zebranie, na którym wybrano Zarząd i Komisję Rewizyjną. Uchwalono składkę członkowską a 7 kwietnia otwarte zostało konto bankowe. 14-go kwietnia kolejne Walne Zebranie uchwaliło statut oraz podjęło decyzję o powołaniu Przedszkola Artystycznego, którego dyrektorem została p. AGNIESZKA NOWAK. Jej też powierzono organizację tego przedsięwzięcia na bazie istniejących od pewnego czasu nieformalnych grup popołudniowych zajęć muzyczno-ruchowych prowadzonych przez p. Ewę Warszawską.

   Wiosną włączyliśmy się po raz pierwszy do organizacji Festiwalu Muzycznego dla Dzieci w Koszutach. Kierownikiem artystycznym kolejnej, VII już jego edycji pod hasłem „Alfabet w muzyce” była wizytator CEA p. Małgorzata Bednarek a głównym organizatorem Towarzystwo Użytkowników Obiektów Zabytkowych ‘Dwór Koszuty’. Festiwal odbył się w czerwcu. Odtąd współorganizacja Festiwalu dla Dzieci stała się jednym z głównych podejmowanych przez nas działań.

  1 września 2000 r. rozpoczęło działalność Przedszkole Artystyczne prowadzone przez Stowarzyszenie. W 6 grupach zajęć popołudniowych, dwa razy w tygodniu zajęcia prowadziło 5-ciu nauczycieli w tym pracująca do dzisiaj p. EWA WARSZAWSKA oraz 5-ciu nauczycieli zajęć indywidualnych. Ciąg dalszy naszej historii możesz śledzić Drogi Czytelniku w zależności od interesującego Cię tematu.


Stypendyści       Przedszkole