WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE STOWARZYSZENIA PUER DOCILIS 7-9 listopada 2018 r.

31.10.2018

Zarząd Puer Docilis uchwałą nr 8/2018 z dnia 3.10.2018 zwołuje doroczne walne zebranie członków w formie internetowej (podstawa: Statut Stowarzyszenia § 18). Zgoda została wyrażona przez wszystkich członków do dnia 8.10.2018 r.
Porządek obrad przewiduje:

  1. przyjęcie sprawozdania za ostatni rok działalności
  2. uchwałę w sprawie nadania godności członka honorowego p. Krystynie Majorowicz
  3. informację o obchodach 20-lecia Puer Docilis i wolne głosy
Wersja do druku
« inne aktualności