O nas

Stowarzyszenie Przyjaciół Młodego Artysty PUER DOCILIS
działa przy Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I° nr 1 im. Henryka Wieniawskiego od dnia 24 listopada 1999 r. Praca Stowarzyszenia ukierunkowana jest na najmniej efektowny a zarazem najważniejszy etap tworzenia dorobku społeczeństwa: NA ROZWÓJ DZIECI.

Prowadzimy przedszkole artystyczne Plastonutki (całodzienne i popołudniowe),  wspomagamy Szkołę w edukacji i wychowaniu uczniów, w dokształcaniu nauczycieli, organizujemy koncerty. Przedsięwzięciem największym jest Festiwal Muzyczny dla Dzieci (corocznie w czerwcu). Wspomagamy materialnie dzieci uzdolnione poprzez fundowanie stypendiów.

Opieramy się na społecznej pracy członków. Środki pieniężne pochodzą ze składek, darowizn i dotacji oraz własnej działalności.

Wersja do druku

Aktualności

JEST KSIĄŻKA O NASZEJ SZKOLE!

09.01.2017

Wszystkich, którzy chcieli by mieć ją w swojej bibliotece informuję o sposobie jej otrzymania.

WYDAJEMY PIERWSZĄ KSIĄŻKĘ…

29.09.2016

Złożyliśmy do druku bardzo obszerną i bogato ilustrowaną zdjęciami z 70 lat książkę o naszej szkole.